Cuộc đời Hedwig Kohn

Google vinh danh Hedwig Kohn: Nhà vật lý học "đập tan" xiềng xích phát xít Đức

Google vinh danh Hedwig Kohn: Nhà vật lý học "đập tan" xiềng xích phát xít Đức

Tri thức mới 2019-04-05T05:56:00

Cuộc đời của Hedwig Kohn sau này trở thành tấm gương sáng cho nhiều nhà khoa học trẻ noi theo.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại