Cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc và những di sản của ông Donald Trump - Ảnh 1.
Cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc và những di sản của ông Donald Trump - Ảnh 2.
Cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc và những di sản của ông Donald Trump - Ảnh 3.
Cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc và những di sản của ông Donald Trump - Ảnh 4.
Hồng Anh - Tất Đạt
Bạch Quả
Internet
Theo Tổ quốc30/10/2020