cụ ông u80

Bán sợi dây chuyền vàng mua máy ảnh, cụ ông U80 bám trụ nghề, nuôi 6 con khôn lớn

Bán sợi dây chuyền vàng mua máy ảnh, cụ ông U80 bám trụ nghề, nuôi 6 con khôn lớn

Nhịp sống mới 2022-08-20T12:03:51

Nghề trời phú không chỉ giúp ông Lê Quang Liêm nuôi 6 người con khôn lớn, trưởng thành mà còn là niềm vui thú tuổi già.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại