con tổng thống Syria

Các con của Tổng thống Syria Assad được đối xử như thế nào khi được gửi tới Crimea?

Các con của Tổng thống Syria Assad được đối xử như thế nào khi được gửi tới Crimea?

Quốc tế 2018-04-20T19:30:00

"Khi biết mình đang tiếp xúc với con của Tổng thống Syria, bọn trẻ không coi đó là vấn đề quá lớn và chúng tôi không gặp quá nhiều rắc rối. Tạ ơn Chúa," ông Kasprzhak nói.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại