chuỗi cafe

Những ảo tưởng về startup trong chuỗi cafe ở Việt Nam

Những ảo tưởng về startup trong chuỗi cafe ở Việt Nam

Kinh doanh 2016-06-29T10:33:44

Tạp chí Forbes đã có lần tổng kết: Chuỗi nhà hàng thành công bắt đầu từ mô hình kinh doanh đúng, được nhân rộng tại những địa điểm đúng (right locations) để đạt tới quy mô (scale) và phạm vi (scope) lớn nhất cho tới khi đạt mức bão hòa tối ưu trên thị trường.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại