chư hầu

Tần Thủy Hoàng đánh bại 6 nước chư hầu, sử gia nhà Hán tiết lộ: “Tiên đoán” đã có từ lâu

Tần Thủy Hoàng đánh bại 6 nước chư hầu, sử gia nhà Hán tiết lộ: “Tiên đoán” đã có từ lâu

Tri thức mới 2023-04-16T20:38:00

Tư Mã Thiên, sử gia nổi tiếng của nhà Hán từng tiết lộ về tiên đoán hoàng đế Tần Thủy Hoàng đánh bại 6 nước chư hầu, thống nhất thiên hạ. Đó là gì?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại