Christie's

Món đồ bé hơn lòng bàn tay nhưng có giá lên đến 24 triệu USD, mất 8 năm để sản xuất vì quá phức tạp

Món đồ bé hơn lòng bàn tay nhưng có giá lên đến 24 triệu USD, mất 8 năm để sản xuất vì quá phức tạp

Kinh doanh 2023-01-29T17:21:00

Mang dáng hình nhỏ bé nhưng món đồ này là ví dụ điển hình cho nghệ thuật chế tác.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại