chồng ca sĩ Thu Minh

Vai trò thực sự của chồng ca sĩ Thu Minh tại tập đoàn Global Home

Vai trò thực sự của chồng ca sĩ Thu Minh tại tập đoàn Global Home

Kinh doanh 2016-08-17T13:52:00

Ngoài mối liên hệ với Global Home, ông Otto de Jager còn là thành viên HĐQT của tập đoàn mẹ thương hiệu này, vốn đóng trụ sở tại Czech, và từng giữ chức vụ CEO của nhiều công ty khác.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại