Chiến thắng Tà sanh

Chiến trường K: Quân Việt Nam giải phóng Tà Sanh, suýt bắt sống trùm diệt chủng Iêng Sary

Chiến trường K: Quân Việt Nam giải phóng Tà Sanh, suýt bắt sống trùm diệt chủng Iêng Sary

Quân Sự 2020-04-18T07:30:00

Bốn chiếc xe tăng Polpot bị bắt sống, máy vẫn nổ nhưng lính ta không anh nào biết lái, đành để thế cho nổ suốt đêm hết dầu mới tắt. Báo hại lính thức canh xe không ngủ được.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại