chế tạo ra T-1000

Các nhà khoa học đã phát triển được kim loại có thể biến hình, tương lai chế tạo ra T-1000 như trong "Kẻ hủy diệt" sẽ không còn xa nữa

Các nhà khoa học đã phát triển được kim loại có thể biến hình, tương lai chế tạo ra T-1000 như trong "Kẻ hủy diệt" sẽ không còn xa nữa

Tri thức mới 2022-01-22T22:09:00

Thay đổi nhanh chóng hình dạng của hợp kim theo cách có thể đảo ngược: Các nhà hóa học đã thực hiện được một bước mới trên con đường phát triển công nghệ có thể tái cấu hình.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại