cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T11:04:00

Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sáng nay 18/1/2014.

Thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thông tin mới về việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thời sự - Xã hội 2023-11-03T15:55:00

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thiết kế 2 phương án về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại