cao thọ bình

Bắt Giám đốc Công ty môi trường về tội gây ô nhiễm môi trường

Bắt Giám đốc Công ty môi trường về tội gây ô nhiễm môi trường

Pháp luật 2023-05-05T20:40:17

Cơ quan chức năng xác định khối lượng chất thải Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh đã chôn lấp tại khu đất là trên 25.000 tấn.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại