cán bộ đà nẵng nhận hối lộ

Cán bộ Sở ở Đà Nẵng nhận hối lộ tiếp tay người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép

Cán bộ Sở ở Đà Nẵng nhận hối lộ tiếp tay người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép

Pháp luật 2021-12-18T18:41:43

Cán bộ Sở Lao động thương binh xã hội Đà Nẵng nhiều lần nhận hối lộ để phù phép giấy tờ giúp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại