cá nhảy lên khỏi mặt nước

Khi cá bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, vì sao không nên vung cần câu?

Tri thức mới 2023-08-12T23:12:00

Vì sao không nên vung cần câu khi cá nhảy lên khỏi mặt nước? Hóa ra việc này có nguyên nhân mà ít người biết đến.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại