buộc tàu

Buộc dây giữ tàu khi cập bến, công việc tưởng đơn giản mà lại tiềm ẩn nguy hiểm chết người

Tri thức mới 2021-10-01T15:06:00

Nếu không thực hiện đúng kỹ thuật thì việc buộc dây sẽ rất nguy hiểm.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại