bùi cao nhật quân

Cha mẹ chuyển nhượng nhưng con trai Chủ tịch NovaGroup lại muốn tăng nắm giữ tại Novaland

Cha mẹ chuyển nhượng nhưng con trai Chủ tịch NovaGroup lại muốn tăng nắm giữ tại Novaland

Kinh doanh 2022-10-13T10:18:37

Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký mua thêm hai triệu cổ phiếu Novaland.

Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng

Kinh doanh 2021-02-20T10:01:00

Là con trai của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland, Bùi Cao Nhật Quân hiện vẫn giữ nhiều chức vụ tại các công ty con, đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại