Biệt kích Pháp

Quân đội Pháp giải cứu thành công con tin tại Burkina Faso

Quân đội Pháp giải cứu thành công con tin tại Burkina Faso

Quân Sự 2019-05-11T22:34:00

Đơn vị lính biệt kích thuộc quân đội Pháp đã giải cứu thành công 4 con tin tại Burkina Faso, trong đó có 2 công dân Pháp, song 2 lính biệt kích đã không qua khỏi sau cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại