bầu cử venezuela

Bầu cử ở Venezuela: Phe đối lập thắng lớn

Bầu cử ở Venezuela: Phe đối lập thắng lớn

Quốc tế 2015-12-07T19:45:00

Kết quả của cuộc bầu cử thể hiện rõ sự bác bỏ của cử tri Venezuela đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Maduro...

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại