bão không gian

"Bão không gian" ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người?

"Bão không gian" ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người?

Tri thức mới 2021-03-27T18:26:00

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện cơn "bão không gian" đầu tiên ở phía trên Trái Đất. Những cơn bão không gian này sẽ ảnh hưởng thế nào đến con người?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại