Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sự - Xã hội 2023-04-26T10:02:34

Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng ban.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại