bài học rút ra

Ngôi nhà bị cháy và câu chuyện về sự ích kỷ, chân lý ai thấu hiểu sớm sẽ được sống an yên

Ngôi nhà bị cháy và câu chuyện về sự ích kỷ, chân lý ai thấu hiểu sớm sẽ được sống an yên

Đời sống 2019-02-16T12:06:00

“Giúp người cũng là giúp mình”, đây mới là chân lý của những kẻ khôn ngoan.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại