AC Energy

“Ông lớn” Philippines chi 165 triệu USD để sở hữu 9 nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam

“Ông lớn” Philippines chi 165 triệu USD để sở hữu 9 nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam

Kinh doanh 2022-02-08T09:22:43

ACEN, công ty con thuộc tập đoàn Ayala, sẽ sở hữu và vận hành 9 nhà máy điện mặt trời ở Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang và Phú Yên.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại