280 lương cơ sở hút người tài

Đà Nẵng trả gấp 280 lương cơ sở hút người tài

Đà Nẵng trả gấp 280 lương cơ sở hút người tài

Thời sự - Xã hội 2017-08-15T11:10:09

Theo chính sách vừa được ban hành, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ từ 80 đến 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại