img
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 1.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 2.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 3.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 4.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 5.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 6.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 7.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 8.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 9.
10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm! - Ảnh 10.
Ban Quốc tế
Bộ Ngoại giao VN, Tuấn Mark
Getty, Reuters, AP, PA, Bloomberg, NYT, WaPo, Sputnik
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ31/12/2019