Vlog mới nhất của Toàn Shinoda: GATO và Flappy Bird

13:22 GMT+7 - Thứ tư, 12.02.2014

Vlog mới nhất của Toàn Shinoda: GATO và Flappy Bird

(Soha.vn) - Flappy Bird và "văn hóa" GATO là chủ đề chính trong Vlog mới nhất của Toàn Shinoda.

Xem thêm