Êkip Như chưa hề có cuộc chia ly xin lỗi khán giả

15:39 GMT+7 - Thứ bảy, 07.12.2013

Êkip Như chưa hề có cuộc chia ly xin lỗi khán giả

Nhà báo Thu Uyên, phụ trách chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly cùng êkip thực hiện đã gửi lời xin lỗi tới khán giả đồng thời nói rõ hơn về sai sót trong hai trường hợp.

Xem thêm