Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm

TÓM TẮT

Tàu ngầm "Made in Vietnam"

Tàu ngầm "Made in Vietnam"
Tàu ngầm Trường Sa 1 do ông Nguyễn Quốc Hòa (56 tuổi, Giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, Thái Bình) chế tạo

Tàu ngầm "Made in Vietnam"

CẬP NHẬT: "Sóng ngầm" chính trị tại APEC 2014

0943.113.999