Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

12:15 GMT+7 - Thứ hai, 28.10.2013

Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

(Soha.vn) - Ngoài việc đến Vũng Chùa để được kính viếng mộ Đại tướng, mỗi người còn mang tấm lòng từ thiện đến với đồng bào vùng lốc xoáy và rốn lũ Quảng Bình.

Xem thêm