Cảm xúc của những người cuối cùng được vào viếng Đại tướng

14:00 GMT+7 - Thứ sáu, 11.10.2013

Cảm xúc của những người cuối cùng được vào viếng Đại tướng

(Soha.vn) - Thời gian lưu lại tại di ảnh Đại tướng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mỗi người đi qua cảm nhận được, họ đang đứng trước một vị tướng lỗi lạc.

Xem thêm