“Tôi không phải là Thuyết 'buôn vua' như người đời vẫn gọi”

10:47 GMT+7 - Thứ tư, 09.04.2014

“Tôi không phải là Thuyết 'buôn vua' như người đời vẫn gọi”

Thuyết “buôn vua” tâm sự, không hiểu cái biệt danh "buôn vua" hay "chăn voi" do ai nghĩ ra và gán cho gã, bởi trước khi có vụ án Năm Cam thì chưa có ai gọi Thuyết bằng cái tên đó.

Xem thêm