“Em hết mình cho đến... giờ vào lớp”

14:43 GMT+7 - Thứ ba, 01.04.2014

“Em hết mình cho đến... giờ vào lớp”

Không đứng vẫy trên các tuyến phố đèn đỏ, mà chỉ cần ăn chờ, nằm chực trong các khu nhà trọ để sẵn sàng lên đường mỗi khi nhấc điện thoại alo…

Xem thêm