Sự trỗi dậy của kẻ phản thùng số 1 TQ: Một câu trong Điều lệ đảng tỏ rõ quyền lực tột đỉnh

Hữu Hiển |

Việc Mao Trạch Đông tin tưởng và xác định Lâm Bưu là người kế nhiệm đã được miêu tả chi tiết trong tạp chí "Thư Trích" do Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải phát hành vào năm 2013.

Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày 1/10/1949, lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông bắt đầu tính đến việc chọn người kế nhiệm.

Khi Mao Trạch Đông thăm Liên Xô vào năm 1957, ông đã nói với lãnh đạo Liên Xô Nikita S. Khrushchev rằng, Lưu Thiếu Kỳ (lúc đó là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc), Chu Ân Lai (Thủ tướng) và Đặng Tiểu Bình (Phó Thủ tướng) đều đủ tiêu chuẩn để đảm nhận công việc của ông.

Sau đó, Mao Trạch Đông từng nói rằng, người kế nhiệm đầu tiên là Lưu Thiếu Kỳ, và người thứ hai là Đặng Tiểu Bình.

Năm 1961, trong một cuộc trò chuyện với Thống chế Anh Bernard Montgomery, Mao Trạch Đông cũng đề cập rằng, Lưu Thiếu Kỳ (lúc này đã là Chủ tịch nước) là người kế vị hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, bắt đầu từ hội nghị mở rộng của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ 11/1-7/2/1962, được biết đến với tên gọi Đại hội 7000 người, Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ đã có mâu thuẫn nghiêm trọng về vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự bất mãn và nghi kỵ của Mao Trạch Đông đối với Lưu Thiếu Kỳ tăng lên từng ngày.

Sự trỗi dậy của kẻ phản thùng số 1 TQ: Một câu trong Điều lệ đảng tỏ rõ quyền lực tột đỉnh - Ảnh 1.

Bắt đầu từ Đại hội 7000 người năm 1962, Mao Trạch Đông (thứ hai từ phải sang) và Lưu Thiếu Kỳ (thứ ba từ phải sang) đã có mâu thuẫn nghiêm trọng. Ảnh: 163.com

Mao Trạch Đông cần sự hỗ trợ của quân đội để phát động Cách mạng Văn hóa, ông ta bắt đầu tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Lâm Bưu. Địa vị của Lâm tăng mạnh. 

Trước khi rơi máy bay và chết vào năm 1971 khi mưu đồ phản nghịch bị bại lộ, Lâm Bưu đã làm đến chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, được xác định là người kế nhiệm Mao Trạch Đông trong hiến chương đảng được thông qua tại Đại hội ĐCSTQ khoá 9.

Nhảy từ vị trí số sáu lên số hai Trung Quốc

"Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ về Đại cách mạng văn hóa vô sản" được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 8 vào tháng 8/1966, đã điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo trong Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư của ĐCSTQ. 

Số thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ tăng từ 7 lên 11 người, với Đào Thọ (Phó Thủ tướng), Trần Bá Đạt (Trưởng ban Cách mạng Văn hóa Trung ương), Khang Sinh (Trưởng Ban Tuyên giáo Tổ chức Trung ương) và Lý Phú Xuân (Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước) mới được bổ sung. 

Thứ tự là: Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Đào Thọ, Trần Bá Đạt, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức (Tổng Tư lệnh Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc), Lý Phú Xuân và Trần Vân (Trưởng ban Kinh tế Trung ương). Thay đổi quan trọng nhất là việc Lưu Thiếu Kỳ tụt từ thứ hai xuống thứ tám, Lâm Bưu vượt qua Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ và những người khác một cách thần kỳ, từ vị trí thứ sáu leo lên thứ hai, chỉ sau Mao Trạch Đông. 

Trong số đó, có 5 người đang kiêm nhiệm cả chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị lẫn Phó Chủ tịch ĐCSTQ. Nhưng hội nghị toàn thể lần này đã không bầu lại Phó Chủ tịch, mà Lâm Bưu đã nghiễm nhiên trở thành Phó Chủ tịch thứ nhất Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ sau hội nghị. Bốn phó chủ tịch còn lại trước hội nghị bao gồm Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức và Trần Vân chỉ còn là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Lâm Bưu từng đắc ý nói riêng với một số người rằng, ông ta đã tăng từ vị trí thấp - số sáu - lên vị trí cao - số hai.

Sự trỗi dậy của kẻ phản thùng số 1 TQ: Một câu trong Điều lệ đảng tỏ rõ quyền lực tột đỉnh - Ảnh 2.

Mao Trạch Đông và Lâm Bưu thảo luận về dự thảo bài phát biểu. Ảnh: ifeng.com

Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 8 đã tuyên bố rõ ràng rằng Lâm Bưu là "phó tư lệnh" và "chiến hữu thân cận nhất", và trong nội bộ nói rằng Lâm Bưu sẽ là "người kế nhiệm". Mặc dù lúc đó kết quả bầu cử của hội nghị toàn thể không được công bố rộng rãi, nhưng các đại biểu tham gia đều nhận thức được rằng, vì không hài lòng với sự lãnh đạo của "Tuyến 1 Trung ương" (chủ trì công việc hàng ngày của Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ), Mao Trạch Đông đã phủ nhận và bãi bỏ "Tuyến 1 Trung ương", Lâm Bưu cũng thay thế Lưu Thiếu Kỳ trở thành người kế nhiệm Mao Trạch Đông.

Sát cánh Chủ tịch Mao trong các sự kiện lớn

Ngày 18/8/1967, tại Quảng trường Thiên An Môn đã diễn ra Đại hội "Kỷ niệm Cách mạng Văn hóa Vô sản". Mao Trạch Đông và các lãnh đạo trung ương khác của ĐCSTQ đã tham dự đại hội. Trên lầu cao của Thiên An Môn, mọi người có thể thấy rõ ràng không còn là Lưu Thiếu Kỳ đứng bên cạnh Mao Trạch Đông, mà là Lâm Bưu. Lâm Bưu cũng đã có một bài phát biểu quan trọng tại đại hội.

Ngày 19/8/1967, báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo đăng bài về đại hội này với tiêu đề "Chủ tịch Mao kỷ niệm Cách mạng Văn hóa với hàng triệu người". 

Báo cáo viết: "Chủ tịch Mao và đồng chí Lâm Bưu vai kề vai đứng trên Thiên An Môn, chứng kiến đội ngũ diễu hành hùng tráng"; "Chủ tịch Mao, Lâm Bưu, Chu Ân Lai và các đồng chí khác đứng trên Thiên An Môn, cùng chứng kiến đội ngũ diễu hành, thỉnh thoảng vẫy tay chào hàng triệu quần chúng cách mạng. Trong lúc diễu hành kỷ niệm, Chủ tịch Mao, Lâm Bưu và các đồng chí khác có mặt trên Thiên An Môn đã liên tục vỗ tay hoan hô hàng triệu người trên quảng trường".

Sự trỗi dậy của kẻ phản thùng số 1 TQ: Một câu trong Điều lệ đảng tỏ rõ quyền lực tột đỉnh - Ảnh 3.

Ngày 18/8/1967, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu tham dự Đại hội "Kỷ niệm Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản" tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: rmhb.com.cn

Một trong những bức ảnh được đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo là "Chủ tịch Mao và đồng chí Lâm Bưu trên lầu cao Thiên An Môn cùng hàng triệu quần chúng cách mạng vỗ tay chúc mừng Cách mạng Văn hóa Vô sản". Tất cả những điều này cho thấy, công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã có những thay đổi lớn.

Ngày 24/9/1967, trong một cuộc họp thảo luận về các vấn đề của Đại hội ĐCSTQ lần thứ 9, Mao Trạch Đông đã chỉ ra rất rõ ràng rằng: "Người kế nhiệm đương nhiên là Lâm Bưu".

Người kế nhiệm chính thức, hợp pháp, không bàn cãi

Nếu như sau Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 8, việc Lâm Bưu trở thành người kế nhiệm Mao Trạch Đông chỉ là một khả năng, thì việc tổ chức Đại hội ĐCSTQ lần thứ 9 và sửa đổi hiến chương đảng đã cho thấy Lâm Bưu đã trở thành người kế nhiệm chính thức, hợp pháp và không bàn cãi của Mao Trạch Đông.

Từ ngày 1 đến 24/4/1969, Đại hội ĐCSTQ lần thứ 9 được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của 1.512 đại biểu, đại diện cho 22 triệu đảng viên trên khắp Trung Quốc. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị do Lâm Bưu thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ thực hiện và Hiến chương của ĐCSTQ. Hiến chương ĐCSTQ xác định rõ, Lâm Bưu là "chiến hữu thân cận và người kế nhiệm của đồng chí Mao Trạch Đông".

Cuộc bầu cử tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 9 cũng giống như sự sắp xếp đặc biệt tại Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khoá 8. Lâm Bưu một lần nữa trở thành Phó Chủ tịch duy nhất của Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Sau cuộc bầu cử của Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, thứ hạng của Lâm Bưu cũng là ngay sau Mao Trạch Đông.

Tư liệu của ĐCSTQ ngày nay nói rằng trong quá trình bầu cử đại Đại hội khóa 9 của đảng, nhóm Lâm Bưu và Giang Thanh - vợ của Mao Trạch Đông - đã ngấm ngầm thao túng phiếu bầu, làm cho "các thành viên chủ yếu của tập đoàn bọn chúng hầu hết đều lọt vào Ban chấp hành trung ương đảng, trong khi nhiều cán bộ dày dạn kinh nghiệm bị loại ra ngoài".

Đại hội 9 được mô tả là sự kiện củng cố địa vị của nhóm Lâm Bưu, Giang Thanh trong trung ương đảng Trung Quốc.

Tuy có vị trí cao thứ hai trong ĐCSTQ, và được xác định là người kế nhiệm Mao Trạch Đông nhưng Lâm Bưu vẫn có mưu đồ "tranh quyền đoạt vị" nhằm lật đổ Mao Trạch Đông. Kế hoạch đảo chính vũ trang thất bại, Lâm Bưu và vợ con chỉ còn cách chạy trốn, và chịu kết cục bi thảm: cả gia đình 3 người cùng phi hành đoàn đều thiệt mạng do rơi máy bay tại Mông Cổ vào rạng sáng ngày 13/9/1971.

Trong Nghị quyết lịch sử mới nhất của Trung Quốc, được thông qua tại Hội nghị toàn thể trung ương 6 khóa 19 ngày 8-11/11/2021 vừa qua, Lâm Bưu và Giang Thanh bị xác định là hai kẻ "phản đảng" đã "lợi dụng sai lầm" của Mao để gây ra nhiều tội ác trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Đọc thêm về:

  Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

  Soha
  Trí Thức Trẻ
   Công ty Cổ phần VCCorp

   © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

   Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
   Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
   Email: btv@soha.vn
   Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
   Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

   Liên hệ quảng cáo:
   Hotline: 0942.86.11.33
   Email: giaitrixahoi@admicro.vn
   Hỗ trợ & CSKH:
   Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
   số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
   Tel: (84 24) 7307 7979
   Fax: (84 24) 7307 7980
   Chính sách bảo mật

   Chat với tư vấn viên