“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” - câu thơ bị người đời hiểu sai suốt cả nghìn năm qua

Tiểu Lam |

Hầu hết mọi người nghĩ câu thơ này ám chỉ đàn ông thường thích những người phụ nữ xinh đẹp, yểu điệu. Thế nhưng cách hiểu này sai hoàn toàn!

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” là câu thơ được trích trong bài Quan Thư, cuốn Kinh Thi thuộc Tứ thư Ngũ Kinh của Nho Gia. Đây là câu thơ quen thuộc mà hậu thế thường hiểu theo nghĩa là những cô gái yểu điệu, xinh đẹp là người được bậc quân tử mong muốn có được.

Do đó suốt nhiều năm qua, câu thơ này được dùng theo nghĩa ám chỉ tình yêu nam nữ phàm tục. Thậm chí, hiện nay ý nghĩa của câu thơ này còn bị “tam sao thất bản” thành chàng trai say mê vẻ đẹp của người con gái và mong muốn có được nàng.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là ý nghĩa thực sự của câu thơ “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” - câu thơ bị người đời hiểu sai suốt cả nghìn năm qua - Ảnh 1.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" câu thơ bị hiểu sai nghĩa. Ảnh:baidu

Trong Thuyết văn giải tự của nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Trung Quốc Hứa Thận có viết, dựa trên mặt chữ Hán và phân tích nghĩa của “yểu điệu thục nữ” (chữ Hán: 窈窕淑女) chỉ ra đây thực chất không phải chỉ riêng vẻ đẹp bề ngoài của người con gái.

Mà ý nghĩa chính của nó là chỉ những cô gái hiền lương thục đức, tức là hướng tới vẻ đẹp nhân cách, giá trị nội hàm của người con gái.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” - câu thơ bị người đời hiểu sai suốt cả nghìn năm qua - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Câu thơ “quân tử hảo cầu” cũng không phải chỉ những chàng trai mong muốn có được người con gái xinh đẹp. Từ “hảo cầu” (chữ Hán: 好逑) ở đây không phải nghĩa là theo đuổi hay mong muốn có được mà nó có nghĩa là người đồng hành, người bạn đời.

Ngoài ra, “quân tử” ở đây là chỉ những người có đầy đủ năm đức tính nhân, lễ, nghĩa, trí, tín hay còn được gọi là ngũ thường. Ý chỉ những người có nhân phẩm cao thượng, đặt vào bối cảnh thời xưa là chỉ những bậc minh quân, hiền sĩ mới được gọi là bậc quân tử.

Do đó, ý nghĩa thật sự của câu thơ “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” là chỉ người con gái hiền lương, thục đức là người đồng hành tốt nhất của bậc quân tử.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” - câu thơ bị người đời hiểu sai suốt cả nghìn năm qua - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ

Tức là, những người quân tử khi chọn người đồng hành hay người bạn đời đều sẽ coi trọng đạo đức, nhân phẩm hơn là ngoại hình. Qua đó cũng để lại bài học cho người đời sau, nên chọn người phụ nữ đức hạnh hiền lương thay vì những người phụ nữ chỉ có nhan sắc, như vậy gia đình mới hạnh phúc, thiên hạ mới thái bình.