Khám phá uy lực của lá chắn tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow

Anh Minh |
Khám phá uy lực của lá chắn tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow
Khám phá uy lực của lá chắn tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow

Tháng 6/1975, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô quyết định triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo có tên A-135. Hệ thống này được trang bị hai hệ thống tên lửa: Một loại tên lửa đánh chặn tên lửa trong khí quyển 53T6, một loại tên lửa đánh chặn tên lửa ngoài tầng khí quyển 51T6.

Hệ thống phòng thủ chống tên lửa A-135 được sử dụng để bảo vệ thủ đô Moscow và các khu công nghiệp trung tâm của nước này trước những cuộc tấn công nhiều đợt được phóng từ "thế giới thứ ba".

Khám phá uy lực của lá chắn tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow

theo Tiền Phong