Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Ngọc Minh - Thiết kế Trang Đinh |
Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19
Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19
Hướng dẫn cách đăng ký vắc xin Covid-19, ảnh thiết kế: Trang Đinh.

Để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng, Bộ Y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.