Khôn như khỉ mà vẫn 'thần hồn nát thần tính' như thế này đây!

Thanh Huyền |

Khôn như khỉ mà vẫn 'thần hồn nát thần tính' như thế này đây!
Khôn như khỉ mà vẫn 'thần hồn nát thần tính' như thế này đây!
Ảnh: Cắt từ video

Dù vậy vẫn có những chú khỉ rất "liều"!


Khỉ hết hồn vì rắn giả