Việt Nam đã có 41 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, 2 bệnh nhân phải can thiệp ECMO

Ngọc Minh |

Việt Nam đã có 41 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, 2 bệnh nhân phải can thiệp ECMO
Việt Nam đã có 41 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, 2 bệnh nhân phải can thiệp ECMO

Tối ngày 14/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng xác nhận có 41 bệnh nhân nặng chiếm 4% tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam hiện nay.

Trong tổng số 41 bệnh nhân nặng có 2 người đang được sử dụng ECMO: 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang có 10 trường hợp đang thở máy xâm nhập, 4 người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng oxy gọng kính.

Theo ghi nhận của Tiểu ban Điều trị, khoảng 60% bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng của Covid-19.