Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đã ghi nhận ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ

Ngọc Minh |

Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đã ghi nhận ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ
Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đã ghi nhận ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ

Chiều ngày 9/5, Bộ Y tế thông tin cho hay, 8 mẫu giải trình tự gene tại Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều thuộc biến thể virus Covid-19 Ấn Độ.

Theo Bộ Y tế, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19.

Số mẫu giải trình tự gene chiều ngày 09/5/2021 do các tỉnh gửi về, cụ thể: Hưng Yên: 2 mẫu; Hà Nội: 1 mẫu; Thái Bình: 5 mẫu.

Kết quả, 8 mẫu trên đều thuộc biến thể B1.167.2 thuộc biến thể của Ấn Độ.