Hệ thống bệnh viện của Vingroup vừa được rót thêm 4.700 tỷ đồng từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài

N.M |
Hệ thống bệnh viện của Vingroup vừa được rót thêm 4.700 tỷ đồng từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài
Hệ thống bệnh viện của Vingroup vừa được rót thêm 4.700 tỷ đồng từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Vinmec hiện vận hành mạng lưới gồm 7 bệnh viện và 5 phòng khám trên toàn quốc. Năm 2019, doanh thu mảng y tế của Vingroup đạt trên 3.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Vingroup, một nhóm nhà đầu tư do GIC đại diện (GIC) đã đầu tư vào VMC – công ty phát triển, vận hành Hệ thống bệnh viện Đa khoa tư nhân quốc tế Vinmec.

Khoản đầu tư trị giá khoảng 4.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 203,1 triệu đô la sẽ được Vinmec sử dụng để mở rộng hệ thống y tế và phòng khám, duy trì các hoạt động nghiên cứu.

GIC là quỹ đầu tư toàn cầu hàng đầu được thành lập vào năm 1981 để quản lý dự trữ ngoại hối của Singapore. Quỹ này đã đầu tư tại hơn 40 quốc gia và đã đầu tư vào các thị trường mới nổi trong hơn hai thập kỷ.

GIC cũng có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới, điển hình như khoản đầu tư và hợp tác với hệ thống bệnh viện Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. tại Philippines từ năm 2014.

Sau giao dịch, Tập Đoàn Vingroup vẫn là cổ đông chi phối duy nhất của VMC. GIC sẽ được hưởng lợi ích từ phần đầu tư của mình theo tỷ lệ phân bổ, trong khi Vingroup sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận thu được từ VMC để tái đầu tư với mục đích tiếp tục phát triển hệ thống y tế này, theo cam kết đã công bố hoạt động đầu tư vào y tế là phi lợi nhuận.

Vinmec là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, hiện vận hành mạng lưới gồm 7 bệnh viện và 5 phòng khám trên toàn quốc. Năm 2019, doanh thu mảng y tế của Vingroup đạt trên 3.000 tỷ đồng