Giá xăng, dầu tăng mạnh từ 15h30 chiều nay

Pha Lê |

Theo thông tin từ liên Bộ Tài chính – Công thương, từ 15h30 chiều nay, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng mạnh.

Theo đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 609 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 650 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 596 đồng/lít; dầu hỏa tăng 576 đồng và mazut 180CST 3.5S tăng 651 đồng.

Cũng với đó, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu BOG đối với các loại xăng dầu cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON 95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít).

Đồng thời, tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5 RO N92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Sau khi trích lập, giá bán lẻ xăng dầu trong nước xăng E5 RON 92 không cao hơn 14.494 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 15.351 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.434 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 10.138 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.742 đồng/kg.

Giá xăng, dầu tăng mạnh từ 15h30 chiều nay - Ảnh 1.

Giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu từ 15h30 chiều nay tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex

Giá xăng, dầu tăng mạnh từ 15h30 chiều nay - Ảnh 2.

Mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 15h30 chiều nay