Bệnh nhân Covid-19 thứ 26 tử vong; BN 438 được đánh giá là "ca bệnh thần kỳ"

PV |

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 22/8.

undefined