Bản tin tổ lái: Pha thụt hố khó tin của cô gái và tình bạn mang tên "úp vỉa"

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Pha thụt hố khó tin của cô gái và tình bạn mang tên "úp vỉa"
Bản tin tổ lái: Pha thụt hố khó tin của cô gái và tình bạn mang tên "úp vỉa"

Sau pha va quệt, cô gái lăn đều từng vòng trên đường và rồi... lọt xuống hố ga. Sự việc khiến cho người đàn ông ngồi trên xe không khỏi bàng hoàng lo lắng.

Bản tin tổ lái