QĐ Syria giội "bão lửa" xuống Idlib, phiến quân thương vong lớn - UAV rụng như sung ở Iraq, Mỹ rút khỏi một loạt căn cứ

Trà Khánh |

Trong 24 giờ qua, Quân đội Syria liên tiếp thực hiện các cuộc pháo kích vào phòng tuyến của phiến quân ở Nam Idlib, nhất thành trì của chúng tại núi Zawiya.

undefined