Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các gói thầu mua vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19

PV |

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các gói thầu mua vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các gói thầu mua vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19

Bản tin lúc 6h ngày 27/4 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến sáng nay không có ca bệnh mới nào. Như vậy đã ba ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Còn tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

undefined