Bản tin tổ lái: Pha "úp sọt" của những tấm kính và nỗi đau mang tên tạt đầu

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Pha "úp sọt" của những tấm kính và nỗi đau mang tên tạt đầu
Bản tin tổ lái: Pha "úp sọt" của những tấm kính và nỗi đau mang tên tạt đầu

Số phận quá kém may mắn đã đẩy con người này vào một tình cảnh không có đường thoát và phải nhận một cái kết đầy bi thảm.

Bản tin tổ lái.