Bản tin tổ lái: Màn "đọ sức" đầy khó hiểu giữa xe máy và đoàn tàu trong tối muộn

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Màn "đọ sức" đầy khó hiểu giữa xe máy và đoàn tàu trong tối muộn
Bản tin tổ lái: Màn "đọ sức" đầy khó hiểu giữa xe máy và đoàn tàu trong tối muộn

Trong lúc đang chờ đoàn tàu đi qua, người đàn ông này không rõ vì nguyên nhân gì lại bất ngờ vọt lên lao thẳng về phía đường ray để rồi gặp phải một tai nạn cực kỳ khó hiểu.

download app