Bản tin tổ lái: "Màn chào hỏi" đau thương của 2 shipper và duyên số hẩm hiu của ông bác

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: "Màn chào hỏi" đau thương của 2 shipper và duyên số hẩm hiu của ông bác
Bản tin tổ lái: "Màn chào hỏi" đau thương của 2 shipper và duyên số hẩm hiu của ông bác

Hai chàng đồng nghiệp, họ đã gặp nhau trong một hoàn cảnh không thể buồn hơn với cả đôi bên. Nguyên nhân xuất phát từ một thoáng giây bốc đồng của chàng thanh niên.

Bản tin tổ lái

download app