Bản tin tổ lái: Pha "đứng hình" nhầm thời điểm và cú tăng ga sai lầm của anh xe máy

Mr. Thông |

Bản tin tổ lái: Pha "đứng hình" nhầm thời điểm và cú tăng ga sai lầm của anh xe máy
Bản tin tổ lái: Pha "đứng hình" nhầm thời điểm và cú tăng ga sai lầm của anh xe máy

Không đưa ra được bất kỳ phản ứng nào, người phụ nữ chỉ biết phanh đứng xe giữa đường khi thấy chiếc mô tô đang lao về phía mình với tốc độ quá nhanh.

Bản tin tổ lái