Người dân Thủ Thiêm: "Chúng tôi khổ lắm đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ơi"

Viết Dũng - Bảo Minh - Minh Mẫn |

Bà Lê Thị Nga, phường Bình An phát biểu: "Chúng tôi khổ lắm đồng chí Nhân ơi. Các cấp giải quyết nhanh cho, chứ chúng tôi mệt mỏi lắm rồi. Chúng tôi không còn sức đi kiện tụng nữa, kiện mấy chục năm nay rồi".

undefined