Những điều chưa biết về nghề ôm người lạ, nhận gần 2 triệu đồng mỗi giờ

Duy Nam - Luyên NT |

Cô gái làm công việc đặc biệt này bằng tất cả sự nhiệt tình và yêu nghề dù không ít lần nhận bị mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

Những điều chưa biết về nghề ôm người lạ

Nguồn: New York Post